ساعت کار مخزن و سالن های مطالعه

ساعت کار سالن های مطالعه
ساعت کار سالن های مطالعه

ساعت کار سالن های مطالعه

 

ساعت کار مخزن

به صورت یکسره از ساعت ۸صبح تا ۱۲ شب

"حتی روزهای تعطیل "

صبح ها                 ۱۴-۷

بعداز ظهرها         ۲۰-۱۴

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.