جامعه استفاده کننده

اعضای کتابخانه : شامل دانشجویان، اعضای هیات علمی  و کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه علو م پزشکی است که اطلاعات کاربری و کد ملی ایشان ، در نرم افزار کتابخانه ای  ثبت شده و قابل جستجو باشد.

  • منظور از دانشجو: دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که دارای شماره ی دانشجویی بوده واطلاعات آن در نرم افزار کتابخانه ای آذرسا ثبت شده و قابل جستجو می باشد.
  • منظور از کارکنان : کلیه پرسنل رسمی ، پیمانی ، طرحی و قراردادی شاغل  و یا بازنشسته در دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان می باشد که اطلاعات کاربری و کدملی ایشان در نرم افزار کتابخانه ای ثبت و قابل جستجو باشد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.