پرسنل کتابخانه

 

تلفن ثابت

ایمیل

سمت شغلی

رشته و مقطع تحصیلی

نام ونام خانوادگی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۱۲۷

داخلی ۲۴۴۰

Lib_noor_hospital@yahoo.com

مسئول کتابخانه

کارشناسی ارشد/

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

زهرا قندهاری

۰۳۱-۳۲۲۲۲۱۲۷

داخلی ۲۴۴۰

Lib_noor_hospital@yahoo.com

کتابدار

کارشناسی/ روانشناس

علیرضا مصطفوی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۱۲۷

داخلی ۲۴۴۰

Lib_noor_hospital@yahoo.com

کتابدار

کارشناسی / کتابداری

مریم مختاری

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.