گزارش عملکرد شش ماهه دوم ۱۴۰۰

"گزارش  اقدامات کمی و کیفی کتابخانه مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی خورشید

شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ "

 1. به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکز به آدرس: https://centlib.mui.ac.ir/noor/news
 2. فعال سازی وثبت نام اعضای هیات علمی جدید در سامانه ی علم سنجی  دانشگاه علوم پزشکی
 3. انجام خدمات تحویل مدرک به اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و فراگیران( یافتن مقالات، متن کامل  مقالات و خدمات جستجوی مقالات پزشکی )
 4. تهیه ی کتابچه ی شیوه نامه ی کتابخانه مرکز براساس استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی برای اولین بار
 5. طراحی و ایجاد فرایندهای کتابخانه برای اولین بار
 6. طراحی فرم نیاز سنجی خرید کتاب برای اولین بار
 7. ۵۸۷ مدرک امانت داده شده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و   ۵۷۸مدرک بازگشت داده شده  در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰
 8. فعال سازی پروفایل امانت کتاب پرسنل مرکز در نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
 9. تولید محتوای الکترونیکی و قرار دادن در کانال های اطلاع رسانی بیمارستان و اعضای هیات علمی
 10. خرید ۲۲ عنوان کتاب (  ۳۵ نسخه) معادل مبلغ  ۱۷۵ میلیون ریال  از بودجه ی اختصاص داده شده معاونت پژوهشی به کتابخانه بیمارستان ، براساس نیازسنجی انجام شده درسال ۱۴۰۰
 11. شرکت در جلسات شورای سیاستگزاری کتابخانه های دانشگاه به عنوان عضو اصلی شورا  و کارگروه تخصصی ارزیابی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 12. گردآوری و تنظیم  مستندات اعتباربخشی پژوهشی ( به عنوان کارشناس پژوهشی )
 13. پیگیری  امور  مربوط به معاونت پژوهشی مرکز
 14. پیگیری کار پژوهشگران ارجاع داده شده به مرکز و ارائه نتایج کار در کمیته آموزش و پژوهش
 15. ارائه گزارش فصلی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی انجام شده در مرکز به واحد بهبود کیفیت و دبیر کمیته اخلاق بیمارستان
 16.  برگزاری جلسات داخلی برای بررسی مشکلات پژوهشی مرکز
 17.  تهیه ی کلیپ معرفی مراکز تحقیقاتی بیمارستان ویژه هفته ی پژوهش ( برای اولین بار )
 18. جمع آوری برون دادهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی بیمارستان
 19. جمع آوری مقالات جدید اعضای هیات علمی و قرار دادن در بورد پژوهشی و وب سایت بیمارستان

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.