مستندات کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ۲

کارگاههای آموزشی کتابخانه سه ماهه دوم ۹۸

کارگاه های آموزشی کتابخانه مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸

 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

 

فایل آموزشی

لیست حضوروغیاب

۱

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ۱

۹۸/۰۳/۱۸

 

کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد علاقمند به حوزه پژوهش

خانم سمیه مختاری، خانم زهرا قندهاری

file

Report

۲

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ۲  ( آموزش جستجو در پایگاه های پرکاربرد و موردنیاز)

 

۹۸/۰۶/۱۱

 

کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد علاقمند به حوزه پژوهش

خانم زهرا قندهاری

file

Report

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.