مستندات کارگاه آموزشی آشنایی پایگاه های اطلاعاتی ۱

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ۱

برای مشاهده محتوای کارگاه، فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

فایل پیوست: 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.