کارگه های آموزشی سه ماه سوم ۹۸

کارگاه های آموزشی کتابخانه مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید سه ماهه سوم  سال ۱۳۹۸

 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری 

گروه هدف

مدرس

 فایل آموزشی

لیست حضوروغیاب

۱

کلینیک رویداد مقاله

۹۸/۰۹/۱۸

 کلیه علاقمندان  به حوزه پژوهش

  سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی مود

file

Report

۲

اعتبارسنجی مجلات

 ۹۸/۰۹/۲۶

 کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد علاقمند  به حوزه پژوهش

خانم زهرا قندهاری

file

Report

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.