آشنایی با ابزارهای مدیریت پروژه در کتابخانه

آشنایی با ابزارهای مدیریت پروژه در کتابخانه

تاریخ برگزاری کارگاه : سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در دو گروه

پیش آزمون:۱۴۰۱/۰۳/۰۹   

آزمون نهایی:  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

ظرفیت تکمیل شد

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.