آموزش سابمیت مقالات و تکنیک های خاص جهت رایگان چاپ کردن

آموزش سابمیت مقالات و تکنیک های خاص جهت رایگان چاپ کردن

تاریخ برگزاری کارگاه:   ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پیش آزمون:   ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

آزمون نهایی:   ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

ظرفیت در این گروه تکمیل شد

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.