جدول کارگاه های تیرماه ۱۴۰۱

عنوان زمان برگزاری مکان آزمون لینک ثبت نام

آشنایی با انواع مطالعات مروری

مدرس:آقای دکتر محمدرضا هاشمیان

۱۴۰۱/۰۴/۲۲

ساعت  ۸ تا ۱۰ به صورت وبینار

در یک گروه

لینک شرکت در وبینار:
https://ac.mui.ac.ir/lib

فایل آموزشی PDF

پیش آزمون:۱۴۰۱/۰۴/۱۳

ساعت ۱۳ الی ۱۷

آزمون نهایی:۱۴۰۱/۰۴/۲۹

گروه ۱

گروه ۲

 آشنایی با اصول بازاریابی محتوایی برای کتابداران

مدرس:آقای دکتر محمدعلی برومند

۱۴۰۱/۰۴/۲۸ گروه اول۸ الی ۱۱

لینک شرکت در وبینار:
https://ac.mui.ac.ir/lib

فایل آموزشی PDF

پیش آزمون:۱۴۰۱/۰۴/۲۶

ساعت ۱۳ الی ۱۷

آزمون نهایی:۱۴۰۱/۰۵/۰۴

گروه ۱
گروه دوم ۱۱الی۱۳ گروه ۲

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.