جدول کارگاه های مرداد ۱۴۰۱

عنوان زمان برگزاری مستندات

آشنایی با کتابداری بالینی

(ویژه کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

مدرس:خانم الهه زارع

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

گروه اول ۸ الی ۱۱

گروه دوم ۱۱ الی ۱۴

لینک ضبط شده و فایل آموزشی

https://ac.mui.ac.ir/pib5w3sd4y0u/‎

PPT

 

 

 

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.