برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال، نرم افزار کتابخانه و توانمندسازی پژوهشی و فناوری ویژه پرسنل مرکز امین

کارگاه آشنایی با وبسایت کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین، کتابخانه دیجیتال دانشگاه، سامانه نوپا، توانمندسازی پژوهشی و فناوری، آموزش مبانی سرچ و معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی استنادی و مبتنی بر شواهد پزشکی  در سالن جلسات ساختمان مدیریت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ ویژه پرسنل پرستاری، مامایی، هوشبری و ... برگزار گردید.

دسترسی به فایل آموزشی کارگاه      ‎/sites/centlib.mui.ac.ir/files/aeennameha/kargah_amoozeshi_17111400.pdf

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.