رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید و ارزیابی از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فیض

جلسه بازدید و ارزیابی از کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فیض
جلسه بازدید و ارزیابی در روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه با هدف ارزیابی میزان انطباق منابع وخدمات و امکانات کتابخانه با استانداردهای ملی  با حضور رئیس مرکز و گروه ارزیاب دانشگاه برگزار گردید