رفتن به محتوای اصلی
x

اهداف کتابخانه مرکزی

  1. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود کتابخانه ها و خدمات کتنابخانه ای از نظر کمی و کیفی و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط، به منظور شناسایی نقاط ضعف موجود در کتابخانه های دانشگاه و مراکز درمانی
  2. ارتقاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی پزشکی د رکتابخانه های مراکز درمانی-آموزشی تابعه دانشگاه
  3. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانس کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی مجموعه عناوین مجلات چاپی لاتین گروه های آموزشی دانشگاه
  4. نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع کتابخانه و ویرایش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای
  5. وجین دوره ای بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه های دانشگاه

اهداف کتابخانه دیجیتال 

      1. برنامه‌ریزی و سیاستگزاری یکپارچه برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه

      2. استاندارد‌سازی کتابخانه‌ها و توسعه خدمات الکترونیکی کتابخانه‌ای در تمام سطوح دانشگاه

      3. اصلاح نرم افزار کتابخانه و توسعه شیوه‌های دسترسی به اطلاعات علمی از طریق استفاده از منابع دیجیتالی

      4. بسط و توسعه ارتباطات و همکاری‌های بین کتابخانه‌ای و اشتراک منابع الکترونیکی در سطح استانی و ملی

      5. بستر‌سازی و توسعه زیر ساخت‌های ایجاد کتابخانه دیجیتال