رفتن به محتوای اصلی
x

 کارگاه های کتابداران

کارگاه های شهریور ماه سال 1402

زمان ثبت نام کارگاه شهریور ماه  1402/06/06 لغایت 1402/06/11

مروری بر پرکاربردترین شاخص های علم سنجی برای کتابداران

مدرس: جناب آقای علی نوروزی

زمان برگزاری: 1402/06/21

پیش آزمون: 1402/06/20

آزمون نهایی: 1402/06/28

ثبت نام: 1402/06/06 لغایت 1402/06/11

گروه اول: ساعت 8 تا 10

گروه دوم: ساعت 10:30 تا 12:30