رفتن به محتوای اصلی
x

 کارگاه های کتابداران

کارگاه های شش ماهه دوم 1402

آشنایی با ترجمان دانش
مدرس:آقای دکتر مهدی احمدی فر
زمان برگزاری: 1402/11/11
پیش آزمون: 1402/11/10
آزمون نهایی: 1402/11/16

کارگاه در دو ساعت متفاوت 8 تا 10 یا 10:30 تا 12:20 صبح برگزار می گردد
ثبت نام: از 1402/11/03 لغایت 1402/11/08
 مکان برگزاری: سالن شماره 3 معاونت تحقیقات

کاربرد نرم افزار SPSS برای کتابداران
مدرس:خانم لیلا حسینی
زمان برگزاری: 1402/11/18
پیش آزمون: 1402/11/17
آزمون نهایی: 1402/11/25

.کارگاه در دو ساعت متفاوت 8 تا 10 یا 10:30 تا 12:20 صبح برگزار می گردد
ثبت نام: از تاریخ 1402/11/03 لغایت 1402/11/08

مکان برگزاری: کتابخانه مویدالاطباء

 آموزش پیشرفته نرم افزار Microsoft Excel

مدرس: خانم دکتر سارا دُری

تاریخ برگزاری: سه شنبه 1402/10/12

تاریخ پیش آزمون: 1402/10/11

تاریخ آزمون نهایی: 1402/10/19

ثبت نام: از 1402/10/03 لغایت 1402/10/09

گروه اول: ساعت 8 تا 10

گروه دوم:ساعت10:30تا12:30

مکان برگزاری:کتابخانه موید الاطباء

 آموزش نحوه تدوین فرایندها با نرم افزار microsoft visio

مدرس:آقای دکتر محمد علی برومند

زمان برگزاری: 1402/07/25

پیش آزمون: 1402/07/24

آزمون نهایی: 1402/10/10

ثبت نام: از 1402/07/05 لغایت 1402/07/08

گروه اول: ساعت 8 تا 10

گروه دوم:ساعت10:30تا12:30

مکان برگزاری: کتابخانه مویدالاطباء