رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه بازدید و ارزیابی عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین

جلسه بازدید و ارزیابی عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین

روز چهارشنبه ۲۵ مرداد 1402 نشستی با هدف سنجش میزان مطابقت وضعیت کنونی کتابخانه با استاندارد کتابخانه های بیمارستانی در حیطه های مدیریت منابع انسانی، منابع فیزیکی، محیطی و تجهیزات، منابع اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و خدمات با حضور تیم ارزیابی دانشگاه، تیم مدیریت و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امین برگزار گردید.

در این نشست ضمن ارائه گزارش و مستندات از عملکرد کتابخانه و تقدیر از اقدامات و خدمات پژوهشی موثر انجام گرفته در مدت اخیر، از ساختمان جدید در حال احداث و کلاس های درس و محیط آموزشی مرکز بازدید صورت گرفت.