رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در کتابخانه ها

آشنایی با مفاهیم و کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در کتابخانه ها
مدرس:خانم نسیم ابراهیمی
زمان برگزاری:  1403/04/19 و 1403/04/20
پیش آزمون: 1403/04/18
آزمون نهایی: 1403/04/24
کارگاه در دو روز متفاوت ساعت 8 تا 10 صبح برگزار می گردد.
ثبت نام: از تاریخ 1403/04/12 لغایت 1403/04/15
مکان برگزاری: کتابخانه مویدالاطباء

لینک ثبت نام:   https://centlib.mui.ac.ir/fa/librarian-workshop