رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه pubmed"

🔶 کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه pubmed"
💢 ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی
🟧 مدرس: خانم مائده صالحی
⏰ زمان: شنبه 19 خرداد ماه ساعت 12:30 الی 14
🏫 مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
✔️ مهلت ثبت نام: 5 خرداد تا 19 خرداد ماه، همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

♦️لینک ثبت نام: https://centlib.mui.ac.ir/fa/student-workshop