رفتن به محتوای اصلی
x

لیست وب­سایت کتابخانه­‌های مرکزی دانشگاه­‌های علوم پزشکی کشور

 

ردیف

نام دانشگاه/ دانشکده

رئیس کتابخانه

پست الکترونیکی

شماره تماس

1

اراک

رضا سپهری پویا

centlib@arakmu.ac.ir

086-34173386

2

اردبیل

کمال ابراهیمی

centlib@arums.ac.ir

045-33510062

3

ارومیه

علی رشیدی

centlib@umsu.ac.ir

044-32233009

4

اسدآباد

جاهد محمودی نصرآبادی

centlib@asaums.ac.ir

081-33132012

5

اسفراین

مرضیه محمدپور

centlib@esfrums.ac.ir

058-31550601

6

اصفهان

محمد علی برومند

centlib@lib.mui.ac.ir

031-۳۷۹۲۳۸۲۴

7

البرز

سوسن شاه خدابنده

centlib@abzums.ac.ir

026-34643176

8

انستیتو پاستور

نوشین حقیقی پور

centlib@pasteur.ac.ir

64112446021-

9

اهواز

بهرام سوسنی

centlib@ajums.ac.ir

061-33112772

10

ایران

شهرام صدقی

centlib@iums.ac.ir

021-۸۸۶۲۲۵۸۵

11

ایرانشهر

زینب محمدی

centlib@irshums.ac.ir

054-۳۷۲۱۰۴۸۳

12

ایلام

سید عباس میرزایی

centlib@medilam.ac.ir

084-32223079

13

آبادان

مولود محمدیان

centlib@abadanums.ac.ir

061- 53265361

14

بابل

پروانه میرابی

centlib@mubabol.ac.ir

011-32190558

15

بم

الهه امیر ماهانی

centlib@mubam.ac.ir

034-44216180

16

بندرعباس

افسانه کاظمی

centlib@hums.ac.ir

076-33710442

17

بهبهان

طوبی ویسی

centlib@behums.ac.ir

061-52887201

18

بوشهر

زهرا صفایی

centlib.bpums.ac.ir

077-34550069

19

بیرجند

حلیمه صادقی

centlib@bums.ac.ir

056-32381750

20

تبریز

حسین سعیدی

centlib@tbzmed.ac.ir

041-۳۳۳۴۷۱۸۹

21

تربت جام

مصطفی کریمی

centlib@trjums.ac.ir

051-52547291

22

تربت حیدریه

حسین رنجبر

centlib@thums.ac.ir

051-52286068

23

تهران

پیام کبیری

centlib@tums.ac.ir

021- 88987964

24

جهرم

فاطمه فانی

centlib@jums.ac.ir

071-54340405

25

جیرفت

محمد علی حسن زاده

centlib@jmu.ac.ir

034-43353214

26

خراسان شمالی (بجنورد)

سید حمید نبوی

centerlib@nkums.ac.ir

058-32297182

27

خلخال

محمد حیدری

centlib@khalums.ac.ir

045-32432002

28

خمین

زهرا کریمی آذر

centlib@khomeinums.ac.ir

086-46221534

29

خوی

فریبا کتابتی

centlib@khoyums.ac.ir

044-36255777

30

دزفول

رعنا کوثری

centlib@dums.ac.ir

061-42428170

31

رفسنجان

مینا ولی نژاد

centlib@rums.ac.ir

034-31315000

32

زابل

فروزنده فیروزکوهی مقدم

centlib@zbmu.ac.ir

054-32230774

33

زاهدان

زهره سوری نظامی

centlib@zaums.ac.ir

054-33295736

34

زنجان

علی بهروزی

centlib@zums.ac.ir

024-33156129

35

ساوه

فاطمه پیشوایی

centlib@savehums.ac.ir

086-42343396

36

سبزوار

حسین کوشا

centlib@medsab.ac.ir

051-44018144

37

سراب

مهناز ثمرغ

centlib@sarabums.ac.ir

041-43240165

38

سمنان

سعید ولی زاده

centlib@semums.ac.ir

023-33654185

39

سیرجان

موسی بامیر

centlib@sirums.ac.ir

034-42234506

40

شاهرود

حسن گرزین

centlib@shmu.ac.ir

023-32395054

41

شهرکرد

فاطمه افشارپور

centlib@skums.ac.ir

038-33333226

42

شهید بهشتی

عباس حق پرست

centlib@sbmu.ac.ir

021-22439824

43

شوشتر

نجمه نوار باف زاده

 centlib@shoushtarums.ac.ir

061-36228916

44

شیراز

نیلوفر برهمند

centlib@sums.ac.ir

071-32122519

45

علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

طلیعه ظریفیان

centlib@uswr.ac.ir

021-221800139

46

فسا

طاهره غلامی

centlib@fums.ac.ir

071-53102290

47

قزوین

شهرزاد غلامی

centlib@qums.ac.ir

028-33335447

48

قم

اکرم مهراندشت

centlib@muq.ac.ir

025-32854011

49

کاشان

علی شعبانی

centlib@kaums.ac.ir

031-55577745

50

کردستان

مسعود رسول آبادی

centlib@muk.ac.ir

087-33664657

51

کرمان

مریم تهرانی زاده

centlib@kmu.ac.ir

034-33257667

52

کرمانشاه

گلاره حاتم

centlib@kums.ac.ir

083-38360019

53

گراش

طاهره ستوده

centlib@gerums.ac.ir

071-52448106

54

گلستان

مسعود محمدی

centlib@goums.ac.ir

017-32455110

55

گناباد

مجتبی ازقندی شهری

centlib@gmu.ac.ir

051-57225082

56

گیلان

زلیخا رنجبر

centlib@gums.ac.ir

013-33324447

57

لارستان

زیور عبداله پور

centlib@larums.ac.ir

071-52247110

58

لرستان

ناهید حسینی چگنی

centlib@lums.ac.ir

066-33120233

59

مازندران

زهره افشار

centlib@mazums.ac.ir

011-34484830

60

مراغه

زری حامد

centlib@mrgums.ac.ir

041-37276363

61

مشهد

عبدالرسول رنگرزی

centlib@mums.ac.ir

051-38513400

62

نیشابور

مریم طاهری شرق

centlib@nums.ac.ir

051-43306207

63

همدان

محمد کریم صابری

centlib@umsha.ac.ir

081-38381766

64

یاسوج

علی برزین

centlib@yums.ac.ir

074-33233250

65

یزد

میثم حاضری

centlib@ssu.ac.ir

035-31833406