رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل

مینا طاهری

سمت

مسئول کتابخانه

 

فعالیت تخصصی

- مسئوليت اداره کتابخانه و هماهنگ کردن اجزای آن

- مسئول سفارشات و مجموعه سازی

- مسئول تهیه، بازبینی و اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط به کتابخانه

- مسئول تدریس کارآموزان کتابداري

- تهيه و تأمين منابع همسو با رشته هاي تحصيلي

- اقدام جهت شركت كاركنان در گذراندن دوره هاي مقدماتي و آموزشي از طريق معرفي آنها

- نظارت بر نحوه كار و ارزشيابي فعاليت پرسنل

- تهيه و تأمين تجهيزات مورد نياز بخش فني كتابخانه

- بررسي و بازنگري كليه كتب در حين قفسه خواني و وجين كردن منابعي كه فرسوده شده و قابل مرمت نمي باشد.

- مسئول عضویت

- مسئول وب پیج کتابخانه

- مسئول علم سنجی و پژوهشیاراعضاء هیات علمی مرکز

- امور اطلاع رسانی وامور فنی مربوط به تهيه بروشورها و راهنماهای مورد استفاده در کتابخانه

MrsTaheri
 

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک

 mtaheri79@gmail.com

تلفن

03138222580

 

نسیم رحیم زاده

سمت

کتابدار

 

فعالیت تخصصی

- راهنمای مراجعان و اطلاع رسانی به آن ها در ساخت VPN دانشگاه و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

- پيگيري ليست کتب تاخيري

-آماده کردن کتب جهت ارسال به کتابخانه مرکزی

-امانت و بازگشت کتب و عضویت مراجعان در نرم افزار آذرسا

- چک کردن سالن مطالعه

MsRahimzade 

 

مدرک ورشته تحصیلی

کارشناسی کتابداری پزشکی

پست الکترونیک

 na_rahimzadeh@yahoo.com

تلفن

03138222579

 

الهه زارع فراشبندی

سمت

کتابدار

 

فعالیت تخصصی

- کتابدار بالینی مرکز

- راهنمایی مراجعان در زمینه جستجوی مقالات و راهنمایی فراگیران

- آماده سازی کتابها

- امانت و بازگشت

MrsZare

 

مدرک ورشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

پست الکترونیک

 elahezare1993@yahoo.com

تلفن

03138222579

 

اشرف کریمی

سمت

کتابدار

 

فعالیت تخصصی

-صحافی کتب

- آماده سازی کتابها

- امانت و بازگشت کتب

- چک کردن سالن مطالعه

- پیگیری لیست کتب تأخیری

MsKarimi 

 

مدرک ورشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

پست الکترونیک

ashrafkarimi441@gmail.com

تلفن

03138222579