رفتن به محتوای اصلی
x

تماس باما


ساعات کار تمامی بخش های کتابخانه: ۷/۳۰ لغایت  ۱۵ ( شنبه تا چهارشنبه)

 آدرس پستی:

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، کتابخانه

کد پستی:  ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن:   ۵۲۰۵ - ۳۷۹۲۵۲۰۴ -۰۳۱

نمابر:   ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

پست الکترونیک کتابخانه: rehablibrary@lib.mui.ac.ir

rehab

 

کاربران گرامی

شما می توانید درخواست های خود را از طریق  تکمیل و ارسال  فرم های مربوط به هر نوع تقاضا از طریق پست الکترونیک rehablibrary@lib.mui.ac.ir مطرح و نتیجه را دریافت نمایید.

فرم ارسال درخواست

درخواست جستجوی منابع اطلاعاتی

با ارسال پرسش خود از طریق فرم زیر به ایمیل کتابخانه، پاسخ آن را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت کنید.

فرم تقاضا

درخواست اعتبار سنجی مجلات

به منظور تعیین اعتبار و نوع نمایه مجله مورد درخواست خود، فرم زیر را تکمیل و به آدرس ایمیل مربوطه ارسال فرمایید.

    فرم درخواست

درخواست خرید منابع اطلاعاتی

شما می توانید منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود (اعم از کتاب فارسی، کتاب لاتین، کتاب الکترونیکی فارسی، کتاب الکترونیکی لاتین و لوح فشرده و ....)که در مجموعه کتابخانه موجود نیست را از طریق تکمبل فرم درخواست خرید زیر به ایمیل مربوطه ارسال فرمایید تا تقاضای شما در زمان های خرید کتابخانه مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. 

فرم درخواست خرید منابع اطلاعاتی

                    راهنمای انتخاب و گزینش منابع اطلاعاتی