رفتن به محتوای اصلی
x

تماس باما

ساعات کار کتابخانه (بخش امانت و مخزن و سالن های مطالعه): 7/30 لغایت  15 شنبه تا چهارشنبه

آدرس پستی:

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت و تغذیه، کتابخانه . کد پستی: 8174673661

تلفن: 03137923215-03137923180

نمابر دانشکده بهداشت: 03136682509

نمابر دانشکده تغذیه: 0313668137

ایمیل: ketabkhanehbehdasht@hlth.mui.ac.ir

nutrition