رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاههاي آموزشی

 برگزاري كارگاه‌هاي آموزشی جهت دانشجويان آشنایی دانشجویان جديدالورود، به شرح زير مي‌باشد:

    *آشنايي با بخش‌هاي مختلف كتابخانه
    *آشنايي با نحوه‌ي جستجوي منابع در نرم‌افزار كتابخانه (آذرسا)
    *آشنايي با نحوه‌ي جستجوي منابع در پايگاه‌هاي اطلاعاتي
    *آموزش فردی و گروهی پایگاه های اطلاعاتی بنا بر درخواست مراجعین