رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل کتابخانه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سمت شغلی تلفن
زهرا جوانی مدیریت اطلاعات و دانش شناسی کارشناس ارشد مسئول کتابخانه بهداشت ۳۷۹۲۳۲۹۰
طیبه باقری (دانشکده تغذیه) مدیریت اطلاعات و دانش شناسی کارشناس ارشد مسئول کتابخانه تغذیه ۳۷۹۲۳۱۸۰
رقیه مرادی مدیریت اطلاعات و دانش شناسی کارشناس ارشد کارشناس کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵