رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های آموزشی ویژه پژوهشگران

کارگاه های در حال برگزاری برای تير ماه سال 1403

کارگاه "آشنایی با نرم افزار Mendeley"

ویژه پژوهشگران و دانشجویان

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان
مدرس:  آقای دکتر محمدعلی برومند
زمان: یکشنبه 31 تیرماه ساعت 10 الی 12
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: 4 تیر تا 31 تیرماه  ظرفیت محدود

کارگاه مورد نظر هنوز برگزار نشده است و پس از برگزاری فایل های مربوطه بارگذاری خواهد شد

لینک پوستر

 

 

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه Scopus و Scimago"

ویژه پژوهشگران و دانشجویان

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان
مدرس: خانم فتانه وهابی
زمان: چهارشنبه 13 تیرماه ساعت 10 الی 12
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: نام: 4 تیر تا 13 تیرماه
ظرفیت محدود

کارگاه های برگزار شده در سال 1403

کارگاه "آشنایی با انواع مقالات در مجلات علمی"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان
مدرس:  خانم مهشید تسلیمی
زمان: چهارشنبه 30 خرداد ماه ساعت 10 الی 12
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: 5 خرداد تا 30 خرداد ماه  ظرفیت محدود

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه pubmed"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان
مدرس: خانم مائده صالحی
زمان: شنبه 19 خرداد ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: نام: 5 خرداد تا 19 خرداد ماه

 کارگاه "آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی Endnote"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان
مدرس: خانم مریم سادات سجادی
زمان: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: 19 اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه ظرفیت محدود

کارگاه "جستجو در پایگاه web of science"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی

همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان
مدرس: خانم دکتر فتانه وهابی
زمان: سه شنبه 8 خرداد ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: 5 خرداد تا 8 خرداد ماه ظرفیت محدود

کارگاه های سال 1402

 "کارگاه هوش مصنوعی در پژوهش چالش ها و کاربردها

ویژه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشکران همراه با صدور گواهی

مدرس: خانم نسیم ابراهیمی
زمان برگزاری: چهارشنبه 16 اسفند 1402 ساعت 10 الی 12
مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

مهلت ثبت نام: از 8 الی 15 اسفند 1402 ظرفیت محدود

 "کارگاه تکمیل پروفایل های پژوهشی" انجام به صورت همزمان با مدرس
حضور اعضای محترم هیات علمی جدید و افرادی که پروفایل پژوهشی ناقص دارند الزامی می باشد.
زمان برگزاری: پنجشنبه 17 اسفند 1402 ساعت 8:30 الی 12
مکان برگزاری: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

مهلت ثبت نام: تا 17 اسفند.

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه Pubmed"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی
مدرس: خانم مائده صالحی
زمان: چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: ۱۱ بهمن تا ۲۵ بهمن ماه، همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

کارگاه دو روزه مقدماتی و پیشرفته Professional search workshop

 ویژه کارشناسان حوزه معاونت بهداشت دانشگاه

 مدرس: خانم مائده اسماعیل زاده

 زمان: دوشنبه 30 بهمن و شنبه 12 اسفند ساعت 8 صبح تا 12

 مکان: سالن آموزش مویدالاطباء مهلت ثبت نام: ۱۱ بهمن تا 30 بهمن ماه

 

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه ClinicalKey"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی
مدرس: خانم ثریا جلالی
زمان: سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: ۲۶ دی تا ۲ بهمن ماه، همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

کارگاه "روش دسترسی به منابع اطلاعاتی دانشگاه"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی
مدرس: خانم نرجس دوازده امامی
زمان: سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
مهلت ثبت نام: ۱۱ بهمن تا ۱۷ بهمن ماه، همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

کارگاه "جستجو پیشرفته در پایگاه scopus"
ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی همراه با صدور گواهی
مدرس: خانم الهه احمدی
زمان: چهارشنبه ۲۷ دی ماه ساعت 12:30 الی 14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء
ثبت نام: از 1402/10/17 لغایت 1402/10/27

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه های فارسی" ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی همراه با صدور گواهی
 مدرس: خانم مهشید تسلیمی
زمان: سه شنبه26 دی ساعت12:30الی14
مکان: سالن آموزش مویدالاطباء

ثبت نام: از 1402/10/17 لغایت 1402/10/26

 

وبینار "آشنایی و جستجو در پایگاه Up To Date" ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان
 مدرس: خانم الهه زارع فراشبندی
 زمان: چهارشنبه 29 آذر ساعت 11 الی 12
لینک ورود از طریق سامانه Adobe Connect به آدرس: 

 

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه های فارسی" ویژه دانشجویان و اعضای هیأت علمی همراه با صدور گواهی
 مدرس: خانم مهشید تسلیمی**توجه توجه این کارگاه به تاریخ سه شنبه26 دی(کارگاه های دیماه) ساعت12:30الی14 موکول گردید**

کارگاه "آشنایی و جستجو در پایگاه های فارسی" به

تاریخ: سه شنبه26 دی ساعت12:30الی14 انتقال یافت

وبینار "آشنایی و جستجو در پایگاه Cochrane"

ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان

مدرس: خانم مائده اسماعیل زاده

تاریخ: شنبه 25 آذر 1402

 ساعت: ۱۰ الی ۱۲

لینک ورود از طریق سامانه Adobe Connect: 

 

وبینار "آشنایی و جستجو در پایگاه اطلاعاتی پزشکی ClinicalKey" ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان
مدرسین: خانم الهه احمدی- خانم ثریا جلالی
زمان: چهارشنبه 29 آذر 1402

ساعت: ۹ الی ۱۰

لینک ورود: از طریق سامانه Adobt Connect  به آدرس:

 

کارگاه "جستجوی پیشرفته در پایگاه PubMed" ویژه پژوهشگران و دانشجویان همراه با صدور گواهی برای شرکت کنندگان

مدرس: آقای دکتر محمدعلی برومند

⏰ زمان: سه شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: سالن آموزش مویدالاطباء

ثبت نام: از 1402/09/19 لغایت 1402/09/21

کارگاه "جستجوی پیشرفته در پایگاه Embase"

ویژه پژوهشگران و دانشجویان

مدرس: خانم دکتر فتانه وهابی

زمان: چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

مکان: سالن آموزش مویدالاطباء

ثبت نام: از 1402/09/19 لغایت 1402/09/22

 

کارگاه "آشنایی با پایگاه Web Of Science"

ویژه  دانشجویان مقاطع مختلف و سایر پژوهشگران دانشگاه

مدرس: خانم دکتر فتانه وهابی

تاریخ برگزاری:  چهارشنبه ۸ آذر

ساعت: 12:30 الی 14

مکان: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

ثبت نام: از 1402/09/05 لغایت1402/09/08

 

تورآشنایی با کتابخانه دیجیتال با صدورگواهی ویژه دانشجویان جدید

عنوان

تاریخ برگزاری

ساعت 

گروه 1

دوشنبه 1402/09/13 

14-16

گروه 2

سه‌شنبه1402/09/14

10-12

گروه3

چهارشنبه1402/09/15

8-10

گروه 4

شنبه 1402/09/18

12-14

گروه 5

سه‌شنبه 1402/09/21

8-10

گروه 6

سه‌شنبه 1402/09/21

12-14

گروه 7

چهارشنبه1402/09/22

14-16

گروه 8

شنبه 1402/09/25  

12-14

مکان: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

ثبت نام: از 1402/09/08 لغایت 1402/09/25

نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه ای

ویژه  دانشجویان مقاطع مختلف و سایر پژوهشگران دانشگاه

مدرس: خانم دکتر فتانه وهابی

تاریخ برگزاری: سه شنبه 9 آبان 1402

ساعت: 12:30 الی 14

مکان: سالن آموزش کتابخانه مویدالاطباء

ثبت نام: از 1402/08/03 لغایت 1402/08/09

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

ویژه اعضایی هیئت علمی

مدرس: خانم دکتر فتانه وهابی

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1402/09/15 

ساعت: 12 الی 14

مکان برگزاری: کتابخانه دانشکده فناوری های نوین

ثبت نام: از 1402/09/10 لغایت 1402/09/15

 

آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی endnote

مدرس: مریم سادات سجادی

** توجه توجه این کارگاه به تاریخ دیگری موکول گردید.

** تاریخ و زمان برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

 

کارگاه مربوطه هنوز برگزار نشده است پس از برگزاری، محتوا های آن بارگزاری خواهد شد.

جستجوی اطلاعات علمی با رویکرد پژوهش های حوزه پزشکی

مدرس: دکتر محمدرضا هاشمیان

تاریخ برگزاری: سه شنبه 9 خرداد 1402

زمان: 12:30 الی 14